vakdocent gym 0,2 fte

Introductie

Ben jij die sportieve enthousiaste vakleerkracht gym, die kinderen laat ervaren hoe leuk sporten en bewegen is? Aarzel dan niet en lees verder.......

In verband met de groei van het aantal leerlingen zoekt Basisschool De Verbeelding m.i.v. 01-08-2022 een vakleerkracht gym voor 0,2 fte.

Samen met de andere collega's, bouw je het onderwijs vanuit de missie en visie van de school verder uit.

 

Wij zijn op zoek naar een empathische, stressbestendige en daadkrachtige collega, die:

 • het een uitdaging vindt om het bewegingsonderwijs op De Verbeelding op de kaart te zetten.
 • in het bezit is van een ALO-diploma.
 • ervaring heeft met het geven van onderwijs aan kinderen met verschilende leeftijden, liefst groepsdoorbroken.
 • lef heeft om alle talenten uit het kind te halen plus een klein beetje extra, in de breedste zin van het woord.
 • graag samen elke dag een beetje beter wil worden en het geven en ontvangen van feedback niet uit de weg gaat.
 • relativeringsvermogen heeft.
 • zich makkelijk aanpast aan veranderende taken en omgeving.
 • eigen ideeën heeft en initiatieven toont.
 • gemakkelijk contacten legt.
 • formatief evalueren belangrijk vindt.
 • ICT-vaardig is.
 • houdt van humor.

Wij bieden:

 • Een enthousiast, positief kritisch team, waar werken en plezier samen gaan binnen een professionele cultuur.
 • efficiënte teamsessies/overleggen aan de hand van elementen van Stichting LeerKRACHT.
 • netwerkbijeenkomsten vakdocenten gym binnen TWijs.
 • Benoeming van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 (met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd).
 • Omvang benoeming 0,2 fte, uitbreiding in de nabije toekomst van werktijdfactor mogelijk.
 • Salaris in schaal L10 (cao po). Inschaling op basis van voorgaande werkervaring en opleiding.  
 • 428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband.
 • Begeleiding op vele fronten.
 • En daarnaast heb je de mogelijkheid om kosteloos trainingen en workshops via de Academie te volgen! 

Nadat je gestart bent met werken, bieden wij jou de mogelijkheid om een ontwikkelassessment te doorlopen. Met behulp van digitale vragenlijsten worden jouw sterke punten en ontwikkelpunten in beeld gebracht. Samen met jou zal vervolgens een ontwikkelplan worden opgesteld, zodat we jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij de start van jouw werkzaamheden! 

De school

In januari 2018 heeft Stichting Twijs de deuren geopend van De Verbeelding, een innovatieve interconfessionele basisschool in Haarlem-Noord. Een school waar kinderen leren leren met hoofd, hart en handen.

De school wordt vanaf groep 1 opgebouwd. Op dit moment heeft de school een onderbouwunit, bestaande uit drie heterogene stamgroepen (leerjaar 1,2 en 3) en een middenbouwunit, bestaande uit twee heterogene stamgroepen (leerjaar 4,5 en 6).

Iedere stamgroep heeft (een) vaste leerkracht(en). Samen zijn de leerkrachten van een unit verantwoordelijk voor het onderwijs van de gehele unit, waarbij elke leerkracht tevens zijn/haar eigen specialisme uitvoert (bijv. rekenen, taal, cultuur).

Er wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap worden projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden,  ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren hoort hier ook bij. Het leren zichtbaar maken vinden wij belangrijk. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven door een native speaker.

De horizon van de school is, dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’. Het doel hierbij is het geven van modern, uitdagend onderwijs, dat past bij de snel veranderende maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school.

Op de Verbeelding wordt waardengestuurd gewerkt. De kernwaarden zijn: Respect, Vertrouwen, Verwondering, Eigenheid, Verbinding en Duurzaamheid.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door te klikken op 'Solliciteren'. Bij gebleken geschiktheid zal de kandidaat een geldige VOG moeten overhandigen en kan worden overgegaan tot het inwinnen van referenties.  

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Marjon Weterings, directeur via telefoonnummer 023 2200003 of 06 29242021. Meer informatie over TWijs vind je op www.twijs.nl.  

Op deze vacature is de sollicitatiecode cao PO van toepassing.

Vacature type

Vacature

Acties