leerkracht voor stamgroep 1/2/3 in de onderbouwunit van De Verbeelding

Introductie

Ben jij dé leerkracht met lef, die werkt met hoofd, hart & handen en ons kleine team komt versterken?

In verband met de groei van het aantal leerlingen zoekt Basisschool De Verbeelding m.i.v. 01-08-2022 een leerkracht in de onderbouwunit.

Samen met de collega's van de andere stamgroepen, bouw je het onderwijs vanuit de missie en visie van de school verder uit.

Wij zijn op zoek naar een empathische, stressbestendige en daadkrachtige collega, die:

 • het een uitdaging vindt om De Verbeelding samen op de kaart te zetten.
 • ervaring heeft met thematisch werken en zich wil ontwikkelen op het gebied van het Early Years Curriculum van IPC.
 • het jonge kind de ruimte geeft om vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid de wereld te onderzoeken en verkennen.
 • het belangrijk vindt dat een goed onderwijsprogramma bestaat uit de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden als onderzoeken, samenwerken, creativiteit en een internationale mindset.
 • open staat voor vernieuwingen.
 • graag samen elke dag een beetje beter wil worden en het geven en ontvangen van feedback niet uit de weg gaat.
 • relativeringsvermogen heeft.
 • zich makkelijk aanpast aan veranderende taken en omgeving.
 • eigen initiatieven toont.
 • gemakkelijk contacten legt.
 • ervaring heeft met het geven van onderwijs aan jonge kinderen, liefst groeps-doorbroken.
 • kan werken vanuit leerlijnen en een methode durft los te laten.
 • leren zichtbaar maken belangrijk vindt.
 • ICT-vaardig is.
 • In het bezit is van een PABO diploma, specialisatie jonge kind.

Wij bieden:

 • Een enthousiast, positief kritisch team, waar werken en plezier samen gaan binnen een professionele cultuur.
 • interne scholing voor IPC.
 • efficiënte teamsessies/overleggen aan de hand van elementen van Stichting LeerKRACHT.
 • Benoeming van 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 (met uitzicht op een benoeming voor onbepaalde tijd).
 • Omvang benoeming 0,40 fte, tijdelijke uitbreiding voor vervangingen behoort tot de mogelijkheden.
 • Salaris in schaal L10 (cao po). Inschaling op basis van voorgaande werkervaring en opleiding.  
 • 428 uur vakantieverlof per jaar naar rato van het dienstverband.
 • Begeleiding op vele fronten.
 • En daarnaast heb je de mogelijkheid om kosteloos trainingen en workshops via de Twijs Academie te volgen! 

Nadat je gestart bent met werken, bieden wij jou de mogelijkheid om een ontwikkelassessment te doorlopen. Met behulp van digitale vragenlijsten worden jouw sterke punten en ontwikkelpunten in beeld gebracht. Samen met jou zal vervolgens een ontwikkelplan worden opgesteld, zodat we jou zo goed mogelijk kunnen begeleiden bij de start van jouw werkzaamheden! 

De school

In januari 2018 heeft Stichting Twijs de deuren geopend van De Verbeelding, een innovatieve interconfessionele basisschool in Haarlem-Noord. Een school waar kinderen leren leren met hoofd, hart en handen.

De school wordt vanaf groep 1 opgebouwd. Op dit moment heeft de school een onderbouwunit, bestaande uit drie heterogene stamgroepen (leerjaar 1,2 en 3) en een middenbouwunit, bestaande uit twee heterogene stamgroepen (leerjaar 4,5 en 6).

Iedere stamgroep heeft (een) vaste leerkracht(en). Samen zijn de leerkrachten van een unit verantwoordelijk voor het onderwijs van de gehele unit, waarbij elke leerkracht tevens zijn/haar eigen specialisme uitvoert (bijv. rekenen, taal, cultuur).

Er wordt vakoverstijgend en thematisch gewerkt met behulp van IPC, het Internationale Primary Curriculum. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en ook creatieve vakken, internationalisering en burgerschap worden projectmatig en in samenhang aangeboden. Hierbij is veel aandacht voor vaardigheden als kritisch en creatief denken, samenwerkend leren, onderzoekend leren, informatievaardigheden,  ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Er is uiteraard ook aandacht voor persoonsvorming; leren leren hoort hier ook bij. Het leren zichtbaar maken (formatief assessemnt) vinden wij belangrijk. Vanaf groep 1 wordt Engels gegeven door een native speaker.

De horizon van de school is, dat kinderen ‘gelukkige mensen worden in de wereld van morgen’. Het doel hierbij is het geven van modern, uitdagend onderwijs, dat past bij de snel veranderende maatschappij waarin wij leven. Basis daarbij is wat ons betreft altijd respect en het feit dat kinderen zich veilig en geborgen weten op school.

Op de Verbeelding wordt waarden gestuurd gewerkt. De kernwaarden zijn: Respect, Vertrouwen, Verwondering, Eigenheid, Verbinding en Duurzaamheid.

Meer informatie over onze school vindt u op: www.deverbeeldinghaarlem.nl

Van personeelsleden van TWijs wordt verwacht dat zij de identiteit van de scholen respecteren en een bijdrage leveren aan de invulling en uitvoering van schoolactiviteiten zoals vieringen.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd, solliciteer dan door te klikken op 'Solliciteren'. Bij gebleken geschiktheid zal de kandidaat een geldige VOG moeten overhandigen en kan worden overgegaan tot het inwinnen van referenties.  

Wil je meer informatie, neem dan contact op met  Marjon Weterings, directeur via telefoonnummer 023 2200003 of 06 29242021. Meer informatie over TWijs vind je op www.twijs.nl.  

Op deze vacature is de sollicitatiecode cao PO van toepassing.

Vacature type

Vacature

Acties